Veilig

Samen staan we sterk en binnen de Europese Unie kunnen EU-landen krachten bundelen nu de wereld om ons heen is sterk veranderd. Een duurzame veiligheid van alle lidstaten is afhankelijk van goede samenwerking. Het geeft de mogelijkheid voor de lidstaten om efficiënt in te kopen en toch een sterke krijgsmacht te formeren. Ook geeft het de mogelijkheid om kennis, informatie en kunde te delen met betrekking tot de interne veiligheid. Veiligheidsdiensten en politieorganisaties kunnen hun voordeel doen met intensieve samenwerking.

  • Gezamenlijk inkopen van defensiematerieel binnen Europa.
  • In het kader van PESCO intensiever samenwerken op het gebied van defensie met de lidstaten die de stap vooruit willen maken.
  • Intensieve Europese politiesamenwerking en een volwaardige Europese politiedienst. 
  • Een veiliger internet voor Europeanen.
  • Volwaardige netneutraliteit in de Europese Unie.
  • Toezicht op algoritmen van grote technologiebedrijven.