Sterk Europa

Gelijke kansen in een sterk en veilig Europa. Eerlijke voorwaarden van de handel tussen Europa en de rest van de wereld zijn van groot belang. Ook hier staan gelijke kansen centraal. Want niet alleen stimuleert dit de kansen op verbetering voor beide partijen, het zorgt ook voor een grotere aantrekkingskracht van beide kanten. Het wegtrekken van grote groepen jonge mensen is schadelijk voor de landen waar ze vandaan komen en werkt armoede en instabiliteit in de hand. Een sterk Europa betekent een krachtig en rechtvaardig optreden om de oorzaken van onregelmatige migratie aan te pakken en om migranten te behoeden voor gevaren en uitbuiting die zij onderweg tegenkomen.

  • Versterken van de banden tussen de EU en de Caribische delen van het Koninkrijk die onderdeel zijn van de ‘Europese familie’.
  • Toegang van de Caribisch delen van het Koninkrijk tot Europese fondsen garanderen.
  • Samen mét Afrikaanse landen werken aan een opvolger van de Cotonou-overeenkomst.
  • Een nieuwe Dublinverordening met solidariteit voor de landen waar migranten de Unie binnenkomen.
  • Stevig aanpakken van mensenhandel, door nauwere samenwerking tussen lidstaten, nationale veiligheidsdiensten en Europol en een nieuwe integrale strategie op Europees niveau.
  • Aanpakken van vluchtelingenproblematiek wereldwijd gebaseerd op onze eigen waarden, zowel voor vluchtelingen als voor de gemeenschappen waar zij terecht komen. Europese ontwikkelingssamenwerking, humanitaire hulp en conflictpreventie moeten beter gecoördineerd worden zodat de EU duurzaam en oplossingsgericht kan handelen.
  • Mensenrechten centraal bij de beantwoorden van migratievraagstukken: door de EU gesteunde opvang buiten onze grenzen moet aan onze standaarden voldoen.
  • Eerlijke internationale handel met bescherming van de belangen van ontwikkelingslanden.
  • Geen handelsakkoorden met landen die het klimaatakkoord van Parijs niet respecteren.