Klik hierboven voor een overzicht van de standpunten.

19/1/2019 – Door Samira Rafaela

Een veilig Europa begint bij betere samenwerking

In mijn opinie op Joop pleit ik voor een Europese aanpak van sociale ongelijkheid. Als vrouw werkzaam bij de politie en deskundige op het gebied van radicalisering en terrorisme, zie ik dat sociale gelijkheid en veiligheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Als perspectief uitblijft, dan zijn kwetsbare jongeren eerder vatbaar voor criminaliteit of zelfs gewelddadige ideologieën. Preventie van misdaad en radicalisering is minstens zo belangrijk als repressie. En preventie begint bij het wegnemen van ongelijkheid.

Het belang van preventie neemt niet weg dat Europa óók moet investeren in een effectiever veiligheidsapparaat. Om te beginnen moeten politie-, justitie-, en inlichtingendiensten binnen Europa veel beter gaan samenwerken. Een goede informatie-uitwisseling is daarvoor essentieel. Steeds weer blijkt na terreuraanslagen dat er al informatie over daders bekend was, maar dat deze informatie zich niet op het juiste moment op de juiste plek bevond. Tegelijkertijd moeten we heel goed op de bescherming van fundamentele rechten letten bij de uitwisseling van gegevens, en bijvoorbeeld ook niet zomaar gegevens delen met foute regimes buiten de EU.

Het maken van stevige afspraken over samenwerking op het gebied van veiligheid is lastig en kost tijd. Dan is het verleidelijk om daarvoor in de plaats maar bij mensen achter de voordeur te kijken onder het mantra “je hebt toch niets te verbergen?”. Het heeft alleen geen enkele zin om steeds meer gegevens van Europese burgers te willen verzamelen als bestaande gegevens al niet voldoende worden uitgewisseld met andere lidstaten, laat staan tussen diensten van een lidstaat onderling.

Ook is het tijd voor een volwaardige Europese inlichtingendienst. Het huidige EU INTCEN kan niet veel meer dan over algemene trends rapporteren. Zolang het democratisch toezicht goed geregeld wordt, kan er een European Intelligence Agency worden opgericht dat – net als Europol – Joint Investigation Teams tewerk kan stellen om grensoverschrijdende bedreigingen aan te pakken.

Tot slot zal Europa haar weerbaarheid tegen cyberdreigingen moeten vergroten. De door Moskou aangestuurde hackpoging van de OPCW in Den Haag is een voorbeeld van niet aflatende dreiging. Plannen voor nieuwe sancties zijn niet genoeg, ook voor digitale veiligheid is het essentieel om Europees de krachten te bundelen.

Want criminelen, terroristen en kwaadwillende hackers denken niet in grenzen. Waarom zouden wij dat wel doen?

© 2019 I Samira Rafaela