Klik hierboven voor een overzicht van de standpunten.

9/3/19: Speech Osnabrück: uitgesproken tekst

Lees hier de volledige speech

Viele dank für die Einladung. Ich werde auf English fortfahren, ich entschuldige mich.
It’s great to be amongst the Young Liberals here today in Osnabrück. I am Samira Rafaela and I
am number 3 on the D66 list for the elections of the European Parliament. Like the FDP, D66
currently has four seats in the European Parliament.

As a member of the Young Democrats, your sister party in the Netherlands, I found my feet in politics already some years ago. And it is within parties like these where the next generation can blossom. Today I want to talk with you about the future, but before I do that I will address the present and the past and let me quote what Konrad Adenauer said in 1956:

”The first period of European integration has ended. Its purpose was to ensure that a war may
never break out between the European people… The objective of the second period of
European integration is to ensure that Europe and the European countries retain their value,
relevance and their standing in the world.”

Shall we ask the Brits how their standing in the world is now, as they are trying to exit the European Union? They have become a prey for the world outside. President Trump is pushing them to lower food standards in order to reach a trade agreement and their economy will crumble, especially if they leave our Union without a deal.

What lead to Brexit? Complacency. Luckily I see a group of motivated Young Liberals in front of me and I can see you do not take the advantages of the EU for granted. Parties such as Alternative für Deutschland or the Dutch parties Forum for Democracy and the Freedom Party have made it very clear that we can never take EU Membership for granted.

Brexit is only three weeks from now, but I am optimistic about what’s ahead. Not that I think the U.K. might remain in the Union, no I think that ship has long gone. It is when I am among people like you or among the Young Democrats in the Netherlands that I feel that we can build a brighter future together. But only if we put our minds to it.

19/1/2019 – Door Samira Rafaela

Een veilig Europa begint bij betere samenwerking

In mijn opinie op Joop pleit ik voor een Europese aanpak van sociale ongelijkheid. Als vrouw werkzaam bij de politie en deskundige op het gebied van radicalisering en terrorisme, zie ik dat sociale gelijkheid en veiligheid onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Als perspectief uitblijft, dan zijn kwetsbare jongeren eerder vatbaar voor criminaliteit of zelfs gewelddadige ideologieën. Preventie van misdaad en radicalisering is minstens zo belangrijk als repressie. En preventie begint bij het wegnemen van ongelijkheid.

Het belang van preventie neemt niet weg dat Europa óók moet investeren in een effectiever veiligheidsapparaat. Om te beginnen moeten politie-, justitie-, en inlichtingendiensten binnen Europa veel beter gaan samenwerken. Een goede informatie-uitwisseling is daarvoor essentieel. Steeds weer blijkt na terreuraanslagen dat er al informatie over daders bekend was, maar dat deze informatie zich niet op het juiste moment op de juiste plek bevond. Tegelijkertijd moeten we heel goed op de bescherming van fundamentele rechten letten bij de uitwisseling van gegevens, en bijvoorbeeld ook niet zomaar gegevens delen met foute regimes buiten de EU.

Het maken van stevige afspraken over samenwerking op het gebied van veiligheid is lastig en kost tijd. Dan is het verleidelijk om daarvoor in de plaats maar bij mensen achter de voordeur te kijken onder het mantra “je hebt toch niets te verbergen?”. Het heeft alleen geen enkele zin om steeds meer gegevens van Europese burgers te willen verzamelen als bestaande gegevens al niet voldoende worden uitgewisseld met andere lidstaten, laat staan tussen diensten van een lidstaat onderling.

Ook is het tijd voor een volwaardige Europese inlichtingendienst. Het huidige EU INTCEN kan niet veel meer dan over algemene trends rapporteren. Zolang het democratisch toezicht goed geregeld wordt, kan er een European Intelligence Agency worden opgericht dat – net als Europol – Joint Investigation Teams tewerk kan stellen om grensoverschrijdende bedreigingen aan te pakken.

Tot slot zal Europa haar weerbaarheid tegen cyberdreigingen moeten vergroten. De door Moskou aangestuurde hackpoging van de OPCW in Den Haag is een voorbeeld van niet aflatende dreiging. Plannen voor nieuwe sancties zijn niet genoeg, ook voor digitale veiligheid is het essentieel om Europees de krachten te bundelen.

Want criminelen, terroristen en kwaadwillende hackers denken niet in grenzen. Waarom zouden wij dat wel doen?

© 2019 I Samira Rafaela