Sociaal Europa

Sociaal Europa De basis van Europa zijn wij, de burgers. We zijn in een unie verbonden. De allerbelangrijkste voorwaarde voor een betere toekomst zijn gelijke kansen voor alle burgers. Ongeacht afkomst, geslacht, sociaal-economische positie, culturele achtergrond of seksuele identiteit.

  • Verveelvoudiging van het budget van het Erasmus programma.
  • Toegankelijk maken van het Erasmus programma voor meer onderwijsniveaus.
  • Met Erasmus cultural exchange stimuleren ter bevordering van een solidaire samenleving.
  • Tegengaan van uitbuiting van buitenlandse werknemers: gelijke beloning voor gelijk werk.
  • Een minimumtarief voor winstbelasting om de race to the bottom een halt toe te roepen.
  • Een digital tax voor grote technologiebedrijven.