''Samen met andere Europeanen wil ik bouwen aan een Sterk, Sociaal en Veilig Europa.''

Een Europa waar we onderling goed met elkaar verbonden zijn en met de rest van de wereld samenwerken op basis van eerlijke en duurzame voorwaarden.

Een sociaal Europa: gelijke kansen als topprioriteit. Of het nu over zorg, onderwijs, de arbeidsmarkt of over vluchtelingen gaat, iedereen heeft recht op onderwijs, zorg en een beschermde rechtspositie op de arbeidsmarkt. Iedereen verdient een goede toekomst.

Door mijn ervaringen op het gebied van veiligheid en mijn positie in het maatschappelijk middenveld, weet ik dat sociale gelijkheid positief van invloed is op onze veiligheid. Maar het betekent ook een betere samenwerking op het gebied van veiligheid in Europa en een gezamenlijke aanpak voor cybersecurity. We willen namelijk allemaal met een gerust hart op het internet surfen.

De nieuwe generatie heeft de vruchten kunnen plukken van een veilig en stabiel Europa. Wij kunnen vrij reizen, familie en vrienden in het buitenland bezoeken, stage lopen en studeren waar we willen. De nieuwe generatie moet nu juist opstaan om de verworvenheden van Europa veilig te stellen. Wij willen een goede toekomst, ook voor onze ouders en de generaties die ons voorgingen.

© 2019 I Samira Rafaela